Aktiivitieto blir en del av Progrits

För att vidareutveckla sitt tjänsteerbjudande inom Vehicle Digital Solutions förvärvar Progrits det finska mjukvarubolaget Aktiivitieto. Genom förvärvet, som är Progrits första i Finland, stärker Progrits sin position som nordeuropeisk mjukvarukoncern med verksamhet i nu åtta länder.

Suomen Aktiivitieto Oy grundades 1997 och har huvudkontor i Vanda. Bolaget erbjuder nischade mjukvarutjänster inom Customer Experience Management, där kärnprodukten Autopalaute är utvecklad för att mäta och utvärdera kundnöjdhet inom fordonsbranschen. Autopalaute ger konkreta verktyg för datadrivet beslutsfattande som förbättrar säljprocesser och kundupplevelser hos fordonsåterförsäljare, fordonsimportörer och verkstäder. Förvärvet av Aktiivitieto stärker därmed Progrits tjänsteerbjudande inom det vertikala fokusområdet Vehicle Digital Solutions. 

– Aktiivitieto är ett välkommet tillskott till Progritsgruppen där vi ser stora synergier för våra bolag som redan har väletablerade relationer med fordonsåterförsäljare och verkstäder i flera länder. Nu kan vi tillsammans erbjuda en attraktiv tjänst till de kunder som vill förbättra sina försäljningsprocesser och därmed skapa bättre upplevelser för sina slutkunder. Klivet in i Finland skapar också en naturlig ingång för våra övriga bolag inom Progrits, samtidigt som det är ett strategiskt viktigt steg för vår tillväxtresa och geografiska expansion inom Nordeuropa, kommenterar Björn Ekström, koncernchef på Progrits. 

– Vår långsiktiga strategi har varit att expandera internationellt, och att bli en del av Progrits tar strategiutförandet till nästa nivå. Jag är övertygad om att båda parter och särskilt våra kunder som redan verkar internationellt kommer att dra nytta av vårt samarbete, kommenterar Sami Koivu, styrelseordförande på Aktiivitieto. 

– Vi på Aktiivitieto brinner för att stötta våra kunder till att utveckla sina kundupplevelser. Att bli en del av Progrits gör det nu möjligt för oss att erbjuda ett brett utbud av befintliga lösningar från Progrits portfölj till våra kunder. Samarbetet med våra systerbolag inom gruppen ger oss också en bra plattform för att kunna accelerera tillväxten av Autopalaute-lösningarna på de nordiska marknaderna, kommenterar Nicklas Fuchs, VD för Aktiivitieto. 

Aktiivitieto blir ett helägt dotterbolag i Progritskoncernen från och med den 3:e maj 2024. 

Aktiivitieto blir en del av Progrits