Progrits består av nordiska bolag som har skapat fantastiska mjukvaror med en tydlig nisch inom fordon, resor, e-handel och logistik. Innan de blev en del av företagsgruppen drev de sina verksamheter själva, i många fall under lång tid. De byggde en kundkrets och optimerade sitt erbjudande för att lösa deras problem på bästa sätt. När de ville ta ett nytt steg och växa ännu mer anslöt de sig till Progrits.

Under åren har Progrits ökat genom investeringar och förvärv. Idag arbetar vi med tre affärsområden: 

Fordon

Fordon var affärsområdet vi började med. Idag är det vårt största och ett viktigt segment för våra framtida investeringar. Fordonsbranschen genomgår just nu en förändring, men vi menar att behovet av processanpassad information och effektivitetsdrivande verksamhetssystem kommer fortsätta växa.

Våra bolag erbjuder nischade mjukvarulösningar för återförsäljare och eftermarknadsaktörer inom bilbranschen, fritidsfordon och tunga maskiner

E-handel & Logistik

När antal och andel köp som görs online ökar, blir även behovet av effektiva lösningar för e-handel och logistik större. Därför är det här ett viktigt tillväxtsegment för oss.

Våra bolag erbjuder komplett systemstöd för att sätta upp och driva e-handel, samt tillhandahåller tjänster som låter e-handlare och logistikbolag använda geografiska data för träffsäker marknadsföring, försäljning och logistik.

Resor

Vi menar att det finns stor potential i resor. Kollektivtrafiken håller landet i rörelse, och ett resultat av att fler människor reser tillsammans är minskad klimatpåverkan. För smidig mobilitet krävs korta kommunikationsvägar till resenärerna, samt erbjudanden som förenklar det dagliga resandet.

Därför erbjuder vårt bolag inom resor mobilbaserade informations- och biljettjänster för Sveriges regioner. Genom digitala tjänster för kollektivt, markbundet resande inom och mellan regioner förenklas informationsspridning till människor i rörelse.

Vi tar GRIT på allvar... 
Namnet Progrits är en sammanslagning av ”professionals” och ”grit”. Grit står för en personlig egenskap. Ett driv som hjälper en person att nå sina mål och lyckas, även om förutsättningarna inte är perfekta. Detta är något som vi gärna ser i människorna som jobbar i våra bolag.

Progrits är en målinriktad och professionell grupp. Men vi är också övertygade om att en katalysator för tillväxt är kreativitet och att ha roligt på jobbet. Att investera kortsiktigt går inte ihop med vårt tankesätt. Inte heller att urholka det som gör ett företag unikt. Vi backar våra dotterbolag så att vi blir starkare tillsammans.
Meet the team
Vi hjälper våra bolag att nå sin fulla potential, genom att bidra med en mix av erfarenhet, ambition, struktur, kompetens och kapital som vi anpassar efter varje företags behov.
Kontakta oss 
Epost  info@progrits.se 
Adress  Progrits AB
Skräddaregatan 1
411 18 Göteborg
Ring oss  Tel: 031-382 17 00