Vi är Progrits

Software. Brains. Grit.

Vi utvecklar marknadsledande mjukvara inom business to business

Progrits är ett ledande programvarubolag inom vertikal mjukvara och informationstjänster för business to business. Vi utvecklar och levererar verksamhetskritiska programvaror och informationstjänster inom fordonshandel, transport och logistik, samt integrerad e-handel. Med 200 anställda, 4900 privata och offentliga kunder i 20 länder, och en omsättning på drygt 300 MSEK är vårt fokus att leverera produkter och lösningar som förenklar och automatiserar arbetet för våra kunder och deras organisationer. Sedan 2023 är vi en del av nordiska private equity-bolaget Axcel, som säkerställer vår tillväxt på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Våra vertikala fokusområden är:

Vehicle Digital Solutions – information och applikationer med fokus på processer som rör fordon under hela livscykeln, exempelvis försäljning, reparation, uthyrning, finansiering, försäkring, värdering, skadebesiktning och demontering.

Transportation & Logistics – information och applikationer med fokus på processer som rör plats och förflyttning, exempelvis adressvalidering, ruttoptimering, distributionsoptimering, målgruppsstyrning, e-biljettering och fleet management.

Integrated E-Commerce – system och tjänster för e-handel och webb specialiserade för att passa företag verksamma inom IT & telecom, samt inom våra fokusområden Vehicle Digital Solutions och Transportation & Logistics.

Snapshot
0

MSEK omsättning

0

Anställda

0

Affärsenheter

0

Länder med anställda

0

Länder med kunder

0

Kunder (företag)

Våra erbjudanden

Progrits består av ledande mjukvarubolag inom tre fokusområden – Vehicle Digital Solutions, Transportation & Logistics, Integrated E-Commerce. Genom en djup branschkunskap och ett starkt fokus på att förstå och förutse behov hos våra kunder, utvecklar vi erbjudanden som förenklar och förbättrar våra kunders och användares vardag.

Integrated e-commerce

Niche B2B e-commerce platforms and web solutions

Transportation and logistics

Public transport solutions

Location intelligence and logistics software

Fleet management and administrative solutions

Vehicle digital solutions

Functional software and packaged information

Niche dealer management systems and software

Vi tycker inte – vi gör!

I Progrits arbetar vi aktivt med att kontinuerligt utveckla våra erbjudanden och verksamheter, alltid med kunden och kundnytta i fokus. Vi bygger vidare på kunskap om utmaningar, möjligheter och teknologier inom våra vertikaler, men vi kan också utnyttja styrkor inom en vertikal för användning i en annan.

Genom att vi, personerna bakom och i Progrits, alla har erfarenheter från att vara entreprenörer, ledare eller experter så vet vi att det oftast inte är att tycka rätt som är det viktigaste och svåraste, utan mer att få rätt saker att hända.

Vi är en platt och prestigelös organisation, all form av image, ”det där är inte mitt bord” och politik lämnar vi åt andra. Vi vill se människor och vår verksamhet utvecklas, och för det krävs handling, inte tyckande.

Affärsutveckling genom samarbeten och nätverk

Progrits strategi bygger på att stegvis vinna ny mark från positioner där vi är starka. Kund- och affärsnytta är centralt, vilket är bakgrunden till våra fokusområden – för att erbjuda maximal kundnytta behövs djup förståelse för sin kund, sitt kundsegment, sin marknad.

Våra ledande positioner inom respektive fokusområde skapar möjligheter för affärsutveckling och tillväxt, till exempel via den gemensamma kundbasen eller ett brett gemensamt kontaktnät. Genom aktivt samarbete delar vi kunskap och stöttar satsningar och tillsammans skapar vi fler affärsmöjligheter. Konkret handlar det om att skapa kontaktytor på olika nivåer i verksamheten och att vara lyhörd i kunddialoger, för att kunna erbjuda flera av våra produkter och lösningar.   

Internationell tillväxt är en gemensam styrka inom Progrits. Tillsammans har vi verksamhet i ett flertal europeiska länder samt kunder i Nordamerika, och vet därigenom vad som krävs för att växa in på nya marknader. Genom att ha anställda på plats kan vi undersöka marknadsförutsättningar och använda varandras nätverk för att skapa dialoger kring möjlig marknadsexpansion.

Vårt fokus

Vi fokuserar primärt på fem huvudområden för att kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhet. Vi arbetar med strategisk planering och hur vi exekverar strategin; med våra erbjudanden och hur vi marknadsför och säljer dem; att rätt personer arbetar i vår verksamhet och att vi är den bästa arbetsplatsen för dem; samt att vi arbetar så effektivt, långsiktigt och hållbart som möjligt.

Strategi och målstyrning

Försäljning och marknadsföring

Produkt-erbjudande

Talang-hantering

Administrativa tjänster

Att vara en del av

Något större

Progrits genom åren

Följ vår historia från starten 2011 och vidare genom företagsförvärv, affärsutveckling och internationell expansion.

Vi som jobbar här

Passion och driv i våra team är Progrits främsta konkurrenskraft. För att värna om och utveckla kraften i den kombinationen tittar vi mer på attityd och inställning än t ex formell utbildning när vi rekryterar. Vi vet att för att bygga vinnande lag behöver man balans, arbetsglädje och gemensamma mål.

Ledningsgruppen

Björn Ekström
VD och koncernchef
VD Empori
Björn Ekström
VD och koncernchef

Född: 1976

Progrits sedan: 2012

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. VD för dotterbolaget Empori. F.d. VD för dotterbolaget Bilvision. Tidigare erfarenhet från Accenture och Teradata.

Per Kahlmeter
CFO
Per Kahlmeter
CFO

Född: 1978

Progrits sedan: 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg. Tidigare erfarenhet från Ernst & Young och Volvo Cars samt som interim CFO.

Björn Erlandsson
vVD och COO
VD Cavagent
Björn Erlandsson
vVD och COO

Född: 1975

Progrits sedan: 2015

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola. VD för dotterbolaget Cavagent. F.d. VD för dotterbolagen Geposit och Empori. Tidigare erfarenhet från Dustin och Applied Value.

Johanna Müller Wolf
CHRO
Johanna Müller Wolf
CHRO

Född: 1980

Progrits sedan: 2019

Utbildning och erfarenhet: Pol. Mag Göteborgs Universitet. Tidigare erfarenhet från Bauer Hockey och IKEA.

Rickard Ahlbom
CSO (Strategy)
VD Verendus
Rickard Ahlbom
CSO (Strategy)

Född: 1982

Progrits sedan: 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg. VD för dotterbolaget Verendus. Tidigare erfarenhet från Bonnier och Accenture.

Emma Bjurström
CPO (Product)
Emma Bjurström
CPO (Product)

Född: 1976

Progrits sedan: 2020

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i datavetenskap på Tekniska Högskolan vid Umeå Universitet. Tidigare erfarenhet från Sandvine och Enea AB.