Vi är Progrits

Software. Brains. Grit.

Vi utvecklar marknadsledande mjukvarubolag inom business to business

Vi, Progrits, brinner för att utveckla affärer och bolag. Vårt fokus är att vidareutveckla och expandera små till medelstora B2B-bolag som genom djup branschkunskap och konkurrenskraftig egenutvecklad mjukvara äger en marknadsledande position i en nisch – gärna med en hög andel återkommande intäkter.

Vår modell bygger på långsiktighet i investeringar och att vi aktivt tillför kunskap och kapacitet till våra bolag – där förutsättningarna i varje enskilt bolag styr hur vi bäst skapar värde. Stora värden skapas genom att samarbeta med andra Progritsbolag, då vi bygger gruppen med bolag som på ett eller annat sätt hänger ihop. Samarbeten inom Progrits har genom åren resulterat i nya framgångsrika produkter, expansion till nya kundsegment eller marknader, och inte minst till att nya kollegor anställs från ett stort gemensamt nätverk. Tillsammans blir vi mer framgångsrika än var och en på egen hand!

Snapshot
0

MSEK omsättning

0

Anställda

0

Dotterbolag

0

Länder med anställda

0

Länder med kunder

0

Kunder (företag)

Våra bolag

Progritsgruppen består av ledande mjukvarubolag inom specifika marknadssegment eller affärsfunktioner. Genom en djup branschkunskap och ett starkt fokus på att förstå och förutse behov hos våra kunder, utvecklar våra bolag erbjudanden som förenklar och förbättrar våra kunders och användares vardag.

Vi arbetar aktivt med våra bolag. Vi tycker inte – vi gör!

På Progrits arbetar vi aktivt och operativt med våra dotterbolag – vi samlar dem inte på hög. Genom att vi som driver Progrits alla har erfarenheter från att vara entreprenörer, ledare eller experter, så vet vi att det oftast inte är att tycka rätt som är det viktigaste och svåraste, utan mer att få rätt saker att hända.

Vi är en platt och prestigelös organisation, all form av image, ”det där är inte mitt bord” och politik lämnar vi åt andra. Vi vill se människor och våra verksamheter utvecklas, och för det krävs handling, inte tyckande.

Med erfarenhet och kraft stärker vi våra bolag från dag ett, där fokus inledningsvis är att stärka kärnaffären, och vidare, om förutsättningarna finns, undersöka expansion till nya marknadssegment och geografiska marknader.

Progrits skapar affärsmöjligheter och värden genom samarbeten och nätverk

Gruppens storlek erbjuder möjligheter till utveckling av respektive bolags affärer och verksamheter, till exempel via den gemensamma kundbasen, eller ett brett gemensamt kontaktnät. Genom aktivt samarbete delar vi kunskap och stöttar varandras satsningar och tillsammans skapar vi fler affärsmöjligheter. Konkret handlar det om att skapa kontaktytor och ha en löpande dialog mellan våra bolag. På ledningsnivå träffas vi återkommande för att diskutera gemensamma teman samt dela kunskap och goda exempel mellan bolagen.  

Internationell tillväxt är en gemensam styrka inom Progrits. Tillsammans har vi verksamhet i ett flertal europeiska länder samt kunder i betydligt fler, och vi vet därför vad som krävs för att växa in på nya marknader. Genom att ha anställda på plats kan vi undersöka marknadsförutsättningar och dra på varandras nätverk för att få till dialoger kring möjlig geografisk expansion.

Vårt fokus

Vi stöttar alla bolag i gruppen efter behov och önskemål, men vårt fokus är på fem huvudområden som vi aktivt driver med samlad erfarenhet i ledningsgruppen och med experter i våra centrala team.

Strategi och målstyrning

Försäljning och marknadsföring

Produkt-erbjudande

Talang-hantering

Administrativa tjänster

Att vara en del av

Något större

Progrits genom åren

Följ vår historia från starten 2011 och vidare genom företagsförvärv, affärsutveckling och internationell expansion.

Vi som jobbar här

Passion och driv i våra team är Progrits främsta konkurrenskraft. För att värna om och utveckla kraften i den kombinationen tittar vi mer på attityd och inställning än t ex formell utbildning när vi rekryterar. Vi vet att för att bygga vinnande lag behöver man balans, arbetsglädje och gemensamma mål.

Ledningsgruppen

Björn Ekström
VD och koncernchef
VD Empori
Björn Ekström
VD och koncernchef

Född: 1976

Progrits sedan: 2012

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. VD för dotterbolaget Empori. F.d. VD för dotterbolaget Bilvision. Tidigare erfarenhet från Accenture och Teradata.

Per Kahlmeter
CFO
Per Kahlmeter
CFO

Född: 1978

Progrits sedan: 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg. Tidigare erfarenhet från Ernst & Young och Volvo Cars samt som interim CFO.

Björn Erlandsson
vVD och COO
VD Cavagent
Björn Erlandsson
vVD och COO

Född: 1975

Progrits sedan: 2015

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola. VD för dotterbolaget Cavagent. F.d. VD för dotterbolagen Geposit och Empori. Tidigare erfarenhet från Dustin och Applied Value.

Markus Zetterberg
CGO (Growth)
VD Infospread
Markus Zetterberg
CGO (Growth)

Född: 1973

Progrits sedan: 2020

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola. VD för dotterbolaget Infospread. Tidigare erfarenhet från Alektum group och B&B TOOLS.

Johanna Müller Wolf
CHRO
Johanna Müller Wolf
CHRO

Född: 1980

Progrits sedan: 2019

Utbildning och erfarenhet: Pol. Mag Göteborgs Universitet. Tidigare erfarenhet från Bauer Hockey och IKEA.

Rickard Ahlbom
CSO (Strategi)
VD Verendus
Rickard Ahlbom
CSO (Strategi)

Född: 1982

Progrits sedan: 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg. VD för dotterbolaget Verendus. Tidigare erfarenhet från Bonnier och Accenture.