Till startidan


Om oss.jpg

 

Om oss

Progrits är en mjukvarukoncern bestående av specialiserade nordiska bolag med egenutvecklade informationssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik funktion.

Vi arbetar långsiktigt med organisk utveckling samt genom förvärv. Vi ser gärna att ett nytt bolag relaterar till koncernens befintliga innehav. På så sätt kan man som tillkommande både bidra och dra nytta av allt från teknisk kompetens till säljkanaler och gemensamma resurser på ett tydligare sätt.

Vi är väl förtrogna med de utmaningar som de flesta mindre till mellanstora verksamheter ställs inför – oavsett om det är växtvärk, generationsskifte eller rekrytering av nyckelkompetenser.

Namnet Progrits kommer från begreppet ”grit” – ett personlighetsdrag som återfinns hos personer som lyckas trots att förutsättningarna inte alltid är optimala. Detta är något som vi gärna ser i människorna som jobbar i de bolag vi investerar. Att verka inom Progrits koncernen innebär ett stöd av ett nätverk med erfarna och ambitiösa personer – personer med grit.